വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സം​പ്രേ​ഷ​ണം

സം​പ്രേ​ഷ​ണം
  • ഓരോ ചാനലി​ലും ഒരു പട്ടിക​യ​നു​സ​രിച്ച് വീഡി​യോ​കൾ ദിവസം 24 മണിക്കൂ​റും സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെയ്യുന്നു.

  • വ്യത്യ​സ്‌ത ചാനലു​കൾ കാണുക. മാസ​ന്തോ​റു​മു​ള്ള പരിപാ​ടി, ചലച്ചി​ത്ര​ങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, കൗമാ​ര​പ്രാ​യ​ക്കാർ, പരിപാ​ടി​ക​ളും സംഭവ​ങ്ങ​ളും എന്നിവ.

  • അടുത്ത പരിപാ​ടി എന്താ​ണെന്ന് അറിയാൻ ‘ചാനൽ വഴികാ​ട്ടി’ (“channel guide”) ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക.