വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW പ്രക്ഷേ​പ​ണം

റോക്കു​വി​ലൂ​ടെ ഓഡി​യോ കേൾക്കുക

റോക്കു​വി​ലൂ​ടെ ഓഡി​യോ കേൾക്കുക

സംഗീതം, നാടകം, ബൈബിൾ നാടക​വാ​യന തുടങ്ങി നിരവധി ഓഡി​യോ​ക​ളു​ടെ ശേഖരം ‘ഓഡി​യോ’ വിഭാ​ഗ​ത്തി​ലുണ്ട്.

(കുറിപ്പ്: ഈ നിർദേ​ശ​ങ്ങ​ളിൽ ഉടനീളം റോക്കു 3 റിമോ​ട്ടി​ന്‍റെ ചിത്ര​മാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇതിൽനിന്ന് അൽപ്പം വ്യത്യ​സ്‌ത​മാ​യി​രി​ക്കാം നിങ്ങളു​ടെ റിമോട്ട്.)

ലഭ്യമായ ഓഡി​യോ വിഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് അറിയാൻ JW പ്രക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ‘തുടക്കം’ (“home”) പേജിൽനിന്ന് ‘ഓഡി​യോ’ (“Audio”) എന്ന ബട്ടൺ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ഓഡി​യോ​കൾ കണ്ടെത്തു​ന്ന​തി​നും അത്‌ കേൾക്കു​ന്ന​തി​നും പിൻവ​രു​ന്ന പടികൾ പിൻപ​റ്റു​ക:

 ഓഡി​യോ കേൾക്കാൻ

നിങ്ങളു​ടെ റോക്കു റിമോ​ട്ടി​ലു​ള്ള ‘അമ്പടയാ​ള​ങ്ങൾ’ (“Arrows”) ഉപയോ​ഗിച്ച് ‘ഓഡി​യോ’ പേജിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരി​ക്കാം. അപ്പോൾ, എടുത്തു​കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടുന്ന ഓഡി​യോ​ക​ളു​ടെ തലക്കെ​ട്ടും ദൈർഘ്യ​വും ‘വിശദാം​ശ​ച​തു​ര’ത്തിൽ (“Details Bubble”) കാണാം.

 • ‘മുകളി​ലേ​ക്കും’ (“Up”) ‘താഴേ​ക്കും’ (“Down”) ഉള്ള ‘അമ്പടയാ​ള​ങ്ങൾ’ (“Arrows”): മറ്റു ഓഡി​യോ​ക​ളു​ടെ ശേഖര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു പോകാൻ സഹായി​ക്കു​ന്നു. ഓരോ ശേഖര​ത്തി​ന്‍റെ​യും തലക്കെട്ട് ആ നിരയു​ടെ മുകളി​ലാ​യി കാണാം.

 • ‘ഇടത്‌’ (“Left”) ‘വലത്‌’ (“Right”) ‘അമ്പടയാ​ള​ങ്ങൾ’ (“Arrows”): ഒരു ശേഖര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ഓഡി​യോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സഞ്ചരി​ക്കാൻ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

എളുപ്പ​വ​ഴി: ഒരു ശേഖര​ത്തിൽ എത്ര ഓഡി​യോ​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ ഏതു ഓഡി​യോ ആണെന്നും സ്‌ക്രീ​നി​ന്‍റെ മുകളിൽ വലതു​വ​ശ​ത്താ​യി കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

എടുത്തു​കാ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന പരിപാ​ടി തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാൻ ‘ഓകെ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ‘ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി​യു​ടെ വിശദാം​ശ​ങ്ങൾ’ (“Audio Program Details”) എന്ന സ്‌ക്രീൻ തുറന്നു​വ​രും. താഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന​വ​യിൽ ഏതെങ്കി​ലും ഒരു പ്രവർത്ത​ന​വി​ധം തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക:

 • ‘പ്ലേ’ (“Play”): ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി തുടക്കം മുതൽ പ്ലേ ചെയ്യുക.

 • ‘അൽപ്പം നിറു​ത്തു​ക’ (“pause”): പരിപാ​ടി അൽപ്പസ​മ​യം നിറു​ത്തു​ക.

 • ‘തുടരുക’ (“Resume”): ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി നിറു​ത്തി​യ സ്ഥലത്തു​നിന്ന് തുടരുക.

  കുറിപ്പ്: ‘ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി​യു​ടെ വിശദാം​ശ​ങ്ങൾ’ (“Audio Program Details”) എന്ന സ്‌ക്രീ​നിൽ ആയിരി​ക്കു​മ്പോൾ, നിങ്ങളു​ടെ ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി​യിൽ കേട്ടു നിറു​ത്തി​യത്‌ എവി​ടെ​യാണ്‌ നിങ്ങളു​ടെ ഉപകരണം ഓർത്തി​രി​ക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ സ്‌ക്രീ​നിൽനിന്ന് പുറത്തു​ക​ട​ന്നാൽ കേട്ടു​നി​റു​ത്തി​യ ഇടം നഷ്ടമാ​കും.

 • ‘ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക’ (“Play All in This Collection”): ഇപ്പോൾ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഓഡി​യോ ഉൾപ്പെടെ ഈ ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക.

  കുറിപ്പ്: ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാ ഓഡി​യോ​ക​ളും പ്ലേ ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡി​യോ അവസാ​നി​ക്കും.

 ഓഡി​യോ ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ളവ കേൾക്കാൻ

ഓരോ ഓഡി​യോ​യാ​യി കേൾക്കു​ന്ന​തു കൂടാതെ ഒരു ശേഖര​ത്തി​ലെ മുഴുവൻ ഓഡി​യോ​യും ഒന്നിനു​പു​റ​കെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്കു കേൾക്കാ​നാ​കും. ഇത്‌ ചെയ്യാൻ പിൻവ​രു​ന്ന ഏതെങ്കി​ലും ഒരു രീതി തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക:

 • ‘ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക’ (“Play All in This Collection”): ‘ഓഡി​യോ’ (“Audio”) പേജിൽനിന്ന്, നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്ന പരിപാ​ടി​യിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത​തി​നു ശേഷം ‘ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക’ (“Play All in This Collection”) എന്നത്‌ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

 • ‘പ്ലേ എല്ലാം’ (“Play All”): ഒരു ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാ പരിപാ​ടി​ക​ളും കേൾക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശേഖര​ങ്ങ​ളു​ടെ പട്ടിക​യിൽനിന്ന് ഈ ഓപ്‌ഷൻ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. അപ്പോൾ, ഒരു ശേഖര​ത്തി​ലെ ആദ്യത്തെ ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി മുതൽ നിങ്ങൾക്കു കേൾക്കാ​നാ​കും.

 • ‘ഇടകലർത്തു​ക’ (“Shuffle”): ഒരു ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാ പരിപാ​ടി​ക​ളും ക്രമം​മാ​റി കേൾക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശേഖര​ങ്ങ​ളു​ടെ പട്ടിക​യിൽനിന്ന് ഈ ഓപ്‌ഷൻ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

കുറിപ്പ്: ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള എല്ലാ ഓഡി​യോ​ക​ളും പ്ലേ ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡി​യോ നിശ്ചല​മാ​കും.

 ഓഡി​യോ നിയ​ന്ത്രി​ക്കാൻ

ഒരു ഓഡി​യോ പരിപാ​ടി കേട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോൾ റോക്കു റിമോട്ട് ഉപയോ​ഗിച്ച് പിൻവ​രു​ന്ന രീതി​യിൽ പരിപാ​ടി നിയ​ന്ത്രി​ക്കാൻ കഴിയും:

 • ‘അൽപ്പം നിറു​ത്തു​ക’ (“pause”): ഓഡി​യോ അൽപ്പസ​മ​യ​ത്തേ​ക്കു നിറു​ത്താൻ ഇത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. വീണ്ടും അമർത്തു​മ്പോൾ ഓഡി​യോ തുടരും.

 • ‘വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക’ (“fast forward”): ഓഡി​യോ​യിൽ കുറച്ചു സെക്കന്‍റു​കൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗ​ത്തേ​ക്കു പോകാൻ.

 • ‘പുറകി​ലേ​ക്കു പോകുക’ (“rewind”): ഓഡി​യോ​യിൽ കുറച്ചു സെക്കന്‍റു​കൾ പുറകി​ലു​ള്ള ഭാഗ​ത്തേ​ക്കു പോകാൻ.

  എളുപ്പ​വ​ഴി: ഓരോ പ്രാവ​ശ്യം അമർത്തു​മ്പോൾ മുമ്പി​ലേ​ക്കോ പുറകി​ലേ​ക്കോ എത്ര​ത്തോ​ളം പോയി എന്നറി​യാൻ ചിത്ര​ത്തി​നു താഴെ കൊടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ‘പുരോ​ഗ​തി സൂചകം’ (“progress indicator”) കാണുക.

 • ‘വലത്‌ അമ്പടയാ​ളം’ (“Right Arrow”): ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള അടുത്ത പരിപാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു പോകാൻ. (‘ഇടകലർത്തു​ക’ (“Shuffle”) എന്ന മോഡി​ലാ​ണെ​ങ്കിൽ ക്രമം​മാ​റി അടുത്ത പരിപാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു പോകും.)

 • ‘ഇടത്‌ അമ്പടയാ​ളം’ (“Left Arrow”): ശേഖര​ത്തി​ലു​ള്ള പുറകി​ലു​ള്ള പരിപാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു പോകാൻ. (‘ഇടകലർത്തു​ക’ (“Shuffle”) എന്ന മോഡി​ലാ​ണെ​ങ്കിൽ ക്രമം​മാ​റി പുറകി​ലു​ള്ള പരിപാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു പോകും.)

 • ‘തിരികെ ബട്ടൺ’ (“Back Button”): ഓഡി​യോ പേജി​ലേ​ക്കു തിരികെ പോകാൻ.