വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഡി​യോ

ഓഡി​യോ
  • നിരവധി ഓഡി​യോ​കൾ ഇതിലുണ്ട് (സംഗീതം, ബൈബിൾ നാടക​വാ​യന തുടങ്ങി​യവ).

  • വേണ​മെ​ങ്കിൽ ഒരു ഓഡി​യോ മാത്ര​മാ​യി കേൾക്കാം. ഇനി എല്ലാ ഓഡി​യോ​ക​ളും കേൾക്ക​ണ​മെ​ങ്കിൽ ‘പ്ലേ എല്ലാം’ (“Play All”) ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക.

  • ശേഖര​ത്തി​ലെ ഓഡി​യോ​കൾ ക്രമം​മാ​റി കേൾക്കാ​നാ​യി ‘ഇടകലർത്തു​ക’ (“Shuffle”) എന്നത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക.