വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW പ്രക്ഷേണം

JW പ്രക്ഷേണം, കുടുംങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ആത്മീയമായി പരിപുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ടിവി-യാണ്‌. JW പ്രക്ഷേപണ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിർമിച്ച പരിപാടിളും jw.org വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത വീഡിയോളും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും. 24 മണിക്കൂറും വീഡിയോകൾ കാണിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ‘സംപ്രേഷണ’ (“Streaming”) ചാനൽ നിങ്ങൾക്കു കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ, ‘ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ’ (“Video on Demand”) എന്നിടത്തുനിന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത്‌ കാണാവുന്നതാണ്‌. ഓഡിയോ എന്ന ഭാഗത്ത്‌ സംഗീതം, നാടകങ്ങൾ, ബൈബിൾ നാടകവായന തുടങ്ങിയ നിരവധി ഓഡിയോ പരിപാടികൾ കേൾക്കാനുമാകും.

കമ്പ്യൂട്ടർ, ടാബ്‌, സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ എന്നിവയിലൂടെ tv.jw.org ഓൺലൈനിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ, ആമസോൺ ഫയർ ടിവി, ആപ്പിൾ ടിവി, റോക്കു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്ലേയർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടിവി-യിലും ഇതു കാണാം.

 

സംപ്രേണം

 • ഓരോ ചാനലിലും ഒരു പട്ടികനുരിച്ച് വീഡിയോകൾ ദിവസം 24 മണിക്കൂറും സംപ്രേണം ചെയ്യുന്നു.

 • വ്യത്യസ്‌ത ചാനലുകൾ കാണുക. മാസന്തോറുമുള്ള പരിപാടി, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, കൗമാപ്രാക്കാർ, പരിപാടിളും സംഭവങ്ങളും എന്നിവ.

 • അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ‘ചാനൽ വഴികാട്ടി’ (“channel guide”) ഉപയോഗിക്കുക.

 

ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ

 • ഓരോ വിഭാത്തിലും ഒന്നോ അതിലധിമോ വീഡിയോളുണ്ട്.

 • ഒരു വീഡിയോ മാത്രമായി കാണാം. ഇനി ഒരു ശേഖരത്തിലെ എല്ലാ വീഡിയോളും കാണണമെങ്കിൽ ‘പ്ലേ എല്ലാം’ (“Play All”) ഉപയോഗിക്കുക.

 • വീഡിയോ നിയന്ത്രിക്കുക: അല്‌പയം നിറുത്താം, പ്ലേ ചെയ്യാം, പിന്നിലേക്കു പോകാം, മുന്നിലേക്കു പോകാം, ഒഴിവാക്കാം.

 

ഓഡിയോ

 • നിരവധി ഓഡിയോകൾ ഇതിലുണ്ട് (സംഗീതം, ബൈബിൾ നാടകവായന തുടങ്ങിയവ).

 • വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ മാത്രമായി കേൾക്കാം. ഇനി എല്ലാ ഓഡിയോളും കേൾക്കമെങ്കിൽ ‘പ്ലേ എല്ലാം’ (“Play All”) ഉപയോഗിക്കുക.

 • ശേഖരത്തിലെ ഓഡിയോകൾ ക്രമംമാറി കേൾക്കാനായി ‘ഇടകലർത്തുക’ (“Shuffle”) എന്നത്‌ ഉപയോഗിക്കുക.

 

JW പ്രക്ഷേണം കാണുന്നതിനുള്ള വിധങ്ങൾ

 • TV.JW.ORG: ജാവസ്‌ക്രിപ്‌റ്റ്‌ ഉപയോഗിക്കാനാവുന്ന ഇന്‍റർനെറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ടാബുകൾ, സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകൾ എന്നിവയിൽ ഇതു പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മറ്റ്‌ ഉപകരങ്ങളിലോ JW.org-ലെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, tv.JW.org-ഉം അതിൽ കാണാനാകും.

 • റോക്കു ആപ്ലിക്കേഷൻ: റോക്കു എൽ ടി, റോക്കു 1, റോക്കു 2, റോക്കു 3, റോക്കു സംപ്രേസ്റ്റിക്ക്.

 • ഗൂഗിൾ ക്രോംകാസ്റ്റ്: ക്രോംകാസ്റ്റ് ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടിവി യിലേക്കു ക്രോം ബ്രൗസറിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു വീഡിയോ അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയും.

 • ആപ്പിൾ ടിവി ആപ്പ്: ആപ്പിൾ ടിവി (4-‍ാ‍ം ജനറേഷൻ)

 • ആമസോൺ ഫയർ ടിവി ആപ്പ്: ആമസോൺ ഫയർ ടിവിയും സ്റ്റിക്കും