വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ജീവിത്തിനു മാറ്റംരുത്തുന്നു

തോക്കിനു പകരം ബൈബിൾ കൈയിലെടുത്തു

തോക്കിനു പകരം ബൈബിൾ കൈയിലെടുത്തു

ബൈബിളിന്‍റെ ആശ്വാദാമായ സന്ദേശം, തന്‍റെ പരുക്കൻ സ്വഭാത്തിനു മാറ്റം വരുത്താൻ സിൻഡിയെ സഹായിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

സൗജന്യ ബൈബിൾപഠനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്: ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകളെ ബൈബിൾ സഹായിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ?