കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പുതിയ ബൈബിൾ നിർമിക്കുന്നു

പുതിയ ബൈബിൾ നിർമിക്കുന്നു

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം 2013-ന്‍റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പിന്‍റെ പിന്നണിപ്രവർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവവചനത്തിന്‍റെ ഈ പരിഭാഷയെ അതുല്യമാക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?