വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലേഖനത്തിനു പകിട്ടേകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നു

ലേഖനത്തിനു പകിട്ടേകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നു

നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീങ്ങൾക്കു മോടി കൂട്ടുന്നതും അതിന്‍റെ എഴുത്തുകൾക്കു നിറം പകരുന്നതും ആയ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രകാന്മാർ എടുക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌? അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പടികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ 2015 ഒക്‌ടോബർ ലക്കം ഉണരുക!-യുടെ പുറംപേജ്‌ രൂപകല്‌പന ചെയ്‌തതും അതിലെ ചിത്രം തയാറാക്കിതും എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം. *

  • രൂപരേഖ. “പണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം?” എന്ന ആ ലേഖനം വായിച്ചശേഷം ന്യൂയോർക്കിലെ പാറ്റേർസണിലുള്ള വാച്ച്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിലെ കലാവിഭാത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാന്മാർ അതിനു ചേർന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്‌ക്കും. അവർ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഭരണസംത്തിന്‍റെ റൈറ്റിങ്‌ കമ്മിറ്റിയെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും. ഏതു രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്‌ ക്യാമയിൽ പകർത്തേണ്ടതെന്ന് അവർ നിർദേശിക്കും.

    റൈറ്റിങ്‌ കമ്മിറ്റി പുറംപേജിനായി പരിഗണിച്ച ചില ചിത്രങ്ങൾ

  • ചിത്രം എടുക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇതിന്‍റെ മുഖചിത്രം ശരിക്കുള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ചിത്രീരിക്കുന്നതിനു പകരം വാച്ച്ടവർ വിദ്യാഭ്യാകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിന്‍റെ മാതൃക താത്‌കാലിമായി നിർമിച്ചു. തുടർന്ന് അതിന്‍റെ ചിത്രം ക്യാമയിൽ പകർത്തി. *

  • അഭിനേതാക്കൾ. ഒരു ബാങ്കിലെ യഥാർഥ ഇടപാടുകാരാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്കിയിൽനിന്നുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഒരേ ആളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടെക്കൂടെ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീങ്ങളിൽ വരാതിരിക്കാൻ അഭിനയിക്കുന്നരുടെ രേഖ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • സാധനസാഗ്രികൾ. ഐക്യനാടുളുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബാങ്കാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനായി കലാവിഭാത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോങ്ങൾ വിദേറൻസികൾ മുന്നമേ കരുതിയിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര കൃത്യയുള്ളതും ആധികാരിയുള്ളതും ആക്കാൻവേണ്ടി അതിനു യോജിച്ച സാധനസാഗ്രിളാണ്‌ ചിത്രീസംഘം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. “നിസ്സാകാര്യങ്ങൾപോലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണു ചിത്രീരിച്ചത്‌” എന്നു ഫോട്ടോഗ്രാറായ ക്രെയ്‌ഗ്‌ പറയുന്നു.

  • വസ്‌ത്രാങ്കാവും ചമയവും. ബാങ്കിലെ രംഗം ചിത്രീരിക്കാൻ അഭിനേതാക്കൾ സ്വന്തം വസ്‌ത്രമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചത്‌. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളോ പ്രത്യേക യൂണിഫോം ധരിച്ച ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയോ എടുക്കേണ്ടതുള്ളപ്പോൾ കലാവിഭാഗം അതെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുയും ഉചിതമായ വസ്‌ത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുയും ചെയ്യും. ചമയാങ്കാത്തിന്‌ മേൽനോട്ടമുള്ള കലാകാന്മാർ കാലത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും സംഭവങ്ങൾക്കും ചേർന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ചമയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്‌. “ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ വളരെ കൃത്യയുള്ളതും മിഴിവുറ്റതും ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിത്രം പകർത്തുമ്പോൾ എന്നത്തെക്കാളും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരു ചെറിയ പിഴവുപോലും ചിത്രത്തെ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കും” എന്നു ക്രെയ്‌ഗ്‌ പറയുന്നു.

  • ഫോട്ടോ സെഷൻ. ബാങ്കിലെ ചിത്രം പകൽ സമയത്തെ വെളിച്ചത്തിലാണ്‌ എടുത്തതെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഉറപ്പുരുത്തി. ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പും മതിയായ വെളിച്ചമാണുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കും. അതായത്‌ സൂര്യപ്രകാമാണോ നിലാവെളിച്ചമാണോ കൃത്രിവെളിച്ചമാണോ വേണ്ടത്‌ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് അത്‌ ആ രംഗത്തിനും അതിലെ വികാത്തിനും ചേരുന്നതാണോ എന്നു നോക്കും. “വീഡിയോയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി വികാരം വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ചിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏതു തരം വെളിച്ചമാണ്‌ എന്നതു വളരെ പ്രധാമാണ്‌” എന്നു ക്രെയ്‌ഗ്‌ പറയുന്നു.

  • എഡിറ്റിങ്‌. ഫോട്ടോ എഡിറ്റു ചെയ്‌തവർ അതിലെ കറൻസിനോട്ടുകൾ അത്ര വ്യക്തമല്ലാത്ത വിധത്തിലാണു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പണത്തിലേക്കു പോകുന്നതിനു പകരം ആളുകളിലേക്കു തിരിക്കാൻവേണ്ടിയാണ്‌ അങ്ങനെ ചെയ്‌തത്‌. വാതിലുളുടെയും ജനൽപ്പടിളുടെയും നിറം ശരിക്കും ചുമപ്പായിരുന്നെങ്കിലും, ലക്കത്തിന്‍റെ മൊത്തം ആശയവുമായി ചേർന്നുപോകാൻ അവയ്‌ക്കു പച്ച നിറം കൊടുത്തു.

ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പാറ്റേർസണിൽവെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതു കൂടാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ബ്രസീൽ, കനഡ, ജർമനി, ജപ്പാൻ, കൊറിയ, മലാവി, മെക്‌സിക്കോ, സൗത്ത്‌ ആഫ്രിക്ക എന്നിങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബ്രാഞ്ചോഫീസുളിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരോടും ഫോട്ടോകൾ അയച്ചുരാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന 2,500-ഓളം ഫോട്ടോളാണ്‌ പാറ്റേർസണിലെ കലാവിഭാഗം ഓരോ മാസവും ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്നത്‌. ഇവയിൽ പലതും വീക്ഷാഗോപുത്തിലും ഉണരുക!-യിലും പ്രസിദ്ധീരിക്കാറുണ്ട്. 2015-ൽ മാത്രം ഈ മാസിളുടെ 1,15,00,000 കോപ്പികൾ വിതരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ പാറ്റേർസണിലെ ബ്രാഞ്ചോഫീസോ മറ്റു ബ്രാഞ്ചോഫീസുളോ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു മാസിക പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

^ ഖ. 2 ഒരു മുഖചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ പലതും പിന്നീട്‌ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ആ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീരിക്കാത്ത മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ട് പിന്നീട്‌ മറ്റു പല പ്രസിദ്ധീങ്ങളിൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്.

^ ഖ. 4 ചില ചിത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നഗരവീഥിയിൽവെച്ചാണ്‌ എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, അതിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഉപകരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വെളിച്ചത്തിനുവേണ്ടി ഏതു സംവിധാമാണ്‌ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്‌ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥലത്തെ അധികാരിളിൽനിന്ന് കലാവിഭാത്തിലെ സഹോങ്ങൾ അനുവാദം മേടിക്കും.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

ബെഥേൽ എന്നാൽ എന്താണ്‌?

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുപമമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്‌ ബെഥേൽ. അവിടെ സേവിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കൂ.

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?

600-ലധികം ഭാഷകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്‌ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ശ്രമം ചെയ്യുന്നത്‌?