വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഷിംഗൂ നദിയിലൂടെ ഒരു സാക്ഷീയാത്ര

ഷിംഗൂ നദിയിലൂടെ ഒരു സാക്ഷീയാത്ര

28 പേരടങ്ങുന്ന സാക്ഷിളുടെ ഒരു കൂട്ടം 2013 ജൂലൈ ആദ്യം ബ്രസീലിലെ സാവോ ഫെലിക്‌സ്‌ ഡൂ ഷിംഗൂ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് യാത്രതിരിച്ചു. കയാപ്പോ ഇൻഡ്യക്കാരും യുറൂനാ ഇൻഡ്യക്കാരും താമസിക്കുന്ന പ്രദേങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. 15 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ആറ്റുവഞ്ചിയിൽ അവർ ഷിംഗൂ നദിയിലൂടെ ഒഴുക്കിന്‌ എതിരെ നീങ്ങി. ഈ നദി 2,092 കി.മീ വടക്കോട്ട് ഒഴുകി ആമസോൺ നദിയിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു.

നദിക്കയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നരോട്‌ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാണ്‌ ഈ കൂട്ടം യാത്ര തിരിച്ചത്‌. മൂന്നാം ദിവസം അവർ കൊക്രിമോറോ ഗ്രാമത്തിലെത്തി. അവിടെയുള്ളവർ അതിഥിപ്രിരായിരുന്നു. പുഞ്ചിരിയോടെ അവർ സന്ദർശരെ സ്വീകരിച്ചു. ഒരു സ്‌ത്രീ അവരുടെ നേരെ എന്തെല്ലാമോ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ നാട്ടുകാനായ വഴികാട്ടി, “‘എല്ലാവരും വരൂ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയമെന്നുണ്ട്,’ എന്നാണ്‌ അവളുടെ ആംഗ്യത്തിന്‍റെ അർഥം” എന്ന് പറഞ്ഞു.

സാക്ഷികൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു. കുറച്ചുപേരോട്‌ പോർച്ചുഗീസ്‌ ഭാഷയിലും മറ്റുള്ളരോട്‌ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും. അവരുടെ കൈവമുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധീങ്ങളിലെ വർണചിത്രങ്ങൾ വലിയ സഹായമായിരുന്നു. ഗ്രാമീരിൽ മിക്കവരും പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. വിശേഷിച്ച്, ദൈവം പറയുന്നതു കേൾക്കുവിൻ! ലഘുപത്രിക അവർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായി.

ഒരു ഗ്രാമീണൻ, എന്‍റെ ബൈബിൾ കഥാപുസ്‌തകം എന്ന പ്രസിദ്ധീണം സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സാവോ ഫെലിക്‌സ്‌ ഡൂ ഷിംഗൂവിലെ ഒരു പ്രത്യേക മുൻനിസേനായ ജേഴ്‌സൺ പറയുന്നു: “അദ്ദേഹം പുസ്‌തകം ഒന്നു നോക്കി, എന്നിട്ട് രണ്ടു കൈകൊണ്ടും മുറുകെ പിടിച്ചു. ഒരു നിമിഷംപോലും അത്‌ താഴെ വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ തോന്നിതേ ഇല്ല!”

താത്‌പര്യം കാണിച്ച ഗ്രാമീണർക്ക് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതാണ്ട് 500-ഓളം പുസ്‌തങ്ങളും മാസിളും ലഘുപത്രിളും കൊടുത്തു. ഒരു ഭൗമിറുദീസ എന്ന ബൈബിളിന്‍റെ വാഗ്‌ദാനം കവാറ്റീയിലുള്ളവർ നല്ല താത്‌പര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു. “പറുദീയിലെ ആളുകൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതുപോലെയായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്‌” എന്ന് കയാപ്പോ ഇൻഡ്യക്കാനായ ടൊങ്‌ഷീക്ക്വ അഭിപ്രാപ്പെട്ടു.

സാവോ ഫെലിക്‌സ്‌ ഡൂ ഷിംഗൂവിലെ മിക്കവരും ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു. യാത്രാസംത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിമോണിയുടെ പട്ടണത്തിലെ ചില ആളുകൾക്ക്, കൂട്ടത്തിന്‌ ഗ്രാമത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നതായി അവൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്‌നവുമുണ്ടായില്ല. സിമോണി പറയുന്നു: “ഞങ്ങളെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.”