കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

ഹംഗറി

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HUNGARY

+361 401-1100

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 9:00-നും 10:30-നും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:00-നും 3:30-നും

ദൈർഘ്യം: ഒരു മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്‌

സവിശേഷതകൾ

ഹംഗറിയിലുള്ള 280-ലധികം സഭകളുടെയും സ്ലൊവാക്യയിലും യുക്രയിനിലും ഉള്ള ഹംഗേറിയൻ ഭാഷാ സഭകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ഹംഗേറിയൻ, ലൊവാരിയൻ ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഹംഗേറിയൻ ഭാഷയിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും ഹംഗേറിയൻ ആംഗ്യഭാഷയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും നിർമിക്കുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.