കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

ക്യൂബ

Ave. 15 #4608 e/ 46 y 48

PLAYA, LA HABANA

CUBA

+53 7 204 7598

+53 7 204 1026

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 9:00 മുതൽ 11:00 വരെ; ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:00 മുതൽ 4:00 വരെ.

ദൈർഘ്യം: 1 മണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

ക്യൂബൻ ആംഗ്യഭായിലേക്ക് ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീണങ്ങൾ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നു. ക്യൂബയിലുള്ള ??? യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.