Интернет-страницата jw.org сега содржи нов дел со наслов „Помош за проучување на Библијата“, кој може да се најде под категоријата „Библиски учења“. Во овој дел има прирачници, видеоклипови и други материјали за проучување на Библијата. Во делот „Помош за проучување на Библијата“ исто така се наоѓаат работните листови кои се темелат на книгата Што навистина учи Библијата?, а кои претходно се наоѓаа во делот „Тинејџери“.

Запознај се со делот „Помош за проучување на Библијата“.