Префрли се на текстот

Јеховини сведоци

Select language македонски

Издавачка дејност

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Достава на библиска литература во Конго

Секој месец Јеховините сведоци поминуваат долг и тежок пат за да им достават Библии и библиска литература на жителите на Демократската Република Конго.

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Достава на библиска литература во Конго

Секој месец Јеховините сведоци поминуваат долг и тежок пат за да им достават Библии и библиска литература на жителите на Демократската Република Конго.

Видеоклипови на стотици јазици

Видеоклипот Како изгледаат состаноците на Јеховините сведоци? е достапен на околу 400 јазици, а видеоклипот Зошто да ја проучуваш Библијата? на преку 550 јазици. Гледај ги на твојот мајчин јазик.

Преведување на ,Божјите свети објави‘ (Римјаните 3:2)

Јеховините сведоци користеа разни преводи во изминатиот век. Зошто издадоа свој превод на Библијата на современ англиски јазик?

Стражарска кула — списание со најголем тираж во светот

Списанието Стражарска кула се издава на преку 190 јазици и им се дели на луѓето низ целиот свет. Како е со другите списанија во светот?

Видеоклип: Стражарска кула — се издава уште од 1879

Погледни како се менувал изгледот на најтиражното списание во светот низ годините.

„Тоа е патот“

Слушни ја оваа песна темелена на Божјата Реч, испеана на осум јазици.

Песни што се пеат на многу јазици

Дознај кои се предизвиците за да се преведе една песна.

Помалку страници, повеќе јазици

Од јануари 2013, Стражарска кула и Разбудете се! имаат помалку страници. Зошто?

JW.ORG е достапна на преку 300 јазици!

Како Јеховините сведоци успеваат да пренесат библиски информации на толку јазици? Ниту една друга страница не е достапна на толку многу јазици.