Извештајот за тројцата Евреи ни помага да му останеме верни на Јехова

3:16-20, 26-29

Според овие стихови, што вклучува верноста кон Јехова?