Луѓето не се ниту способни ниту имаат право да владеат еден над друг

10:21-23

  • Израелците биле препуштени сами на себе затоа што нивните духовни пастири не барале водство од Јехова

  • Оние што го следеле Јеховиното водство имале мир, среќа и благосостојба