• Песна 89 и молитва

 • Воведни зборови (3 мин. или помалку)

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

 • Јов останал верен под искушенија“: (10 мин.)

  • [Пушти го видеоклипот Вовед во Јов.]

  • Јов 1:8-11 — Сатана ги довел во прашање мотивите од кои Јов му служи на Јехова (w11 15/5 17, пас. 6-8; w09 15/4 3, пас. 3-4)

  • Јов 2:2-5 — Сатана ја довел во прашање беспрекорноста на секој човек (w09 15/4 4, пас. 6)

 • Најди духовни бисери: (8 мин.)

  • Јов 1:6; 2:1 — Кому му било дозволено да застане пред Јехова? (w06 15/3 13, пас. 6)

  • Јов 4:7, 18, 19 — Какви погрешни аргументи му изнел Елифаз на Јов? (w14 15/3 13, пас. 3; w05 15/9 26, пас. 4-5; w95 15/2 27, пас. 5-6)

  • Што учам за Јехова од материјалот за читање од Библијата за оваа седмица?

  • Кои мисли од материјалот за читање од Библијата за оваа седмица можам да ги применам во службата?

 • Читање на Библијата: Јов 4:1-21 (4 мин. или помалку)

ДАЈ СЀ ОД СЕБЕ ВО СЛУЖБАТА

ДА ЖИВЕЕМЕ КАКО ХРИСТИЈАНИ

 • Песна 88

 • Спротивстави се на притисокот од врсниците!: (15 мин.) Дискусија. Пушти го видеоклипот Спротивстави се на притисокот од врсниците! од нашата интернет-страница. (Оди на БИБЛИСКИ УЧЕЊА > ТИНЕЈЏЕРИ.) Потоа, постави ги овие прашања: Какви притисоци имаат децата на училиште? Како можат да го применат начелото од 2. Мојсеева 23:2? Кои четири предлози ќе им помогнат да се спротивстават на притисокот од врсниците и да останат верни? Замоли ги младите да раскажат некои убави искуства.

 • Собраниско проучување на Библијата: ia погл. 11, пас. 1-11 (30 мин.)

 • Повторување и најава за следниот состанок (3 мин.)

 • Песна 149 и молитва