Јехова непогрешно ја прорекува иднината

Стрелец од персиската царска стража

„Наострете ги стрелите“

51:11, 28

  • Медијците и Персијците биле вешти стрелци. Лакот бил нивно главно оружје. Тие ги остреле стрелите за да навлезат подлабоко во телото

„Јунаците на Вавилон престанаа да се борат“

51:30

  • Во Набонидовата хроника го пишува следново: „Војската на Кир влезе во Вавилон без битка“. Тоа е во склад со пророштвото на Еремија

Набонидовата хроника

„Вавилон ќе биде куп камења... пустош довека“

51:37, 62

  • Славата на Вавилон почнала да избледува во 539 год. пр. н.е. Александар Македонски (Велики) сакал да го направи Вавилон главен град на своето царство, но ненадејно умрел. Во 1 век од н.е., во тој град имало еврејска заедница. Од таа причина Петар отишол таму. Но до 4 век од н.е., градот станал урнатини и со текот на времето го снемало

Во што те уверува исполнувањето на библиските пророштва?

 

Која поука од ова пророштво можам да им ја пренесам на другите?