СТРАЖАРСКА КУЛА

Прашање: Библијата преживеала многу обиди да биде уништена — зарем тоа не покажува дека таа е книга од Бог?

Стих: Иса 40:8

Понуда: Ова списание објаснува како Библијата била зачувана и покрај многуте напади.

СТРАЖАРСКА КУЛА (последна страница)

Прашање: Што мислите Вие за ова прашање? [Прочитај го првото прашање на 16. страница.] Некои сметаат дека религијата ја измислиле луѓето. Други мислат дека религијата е начин преку кој можеме да бидеме блиски со Бог. Што мислите Вие?

Стих: Јк 1:27, фус.

Понуда: Оваа статија објаснува што друго кажува Библијата за религијата. Ако сакате, во некоја друга прилика може повторно да разговараме за некои мисли од оваа статија.

ДОБРА ВЕСТ ОД БОГ!

Прашање: За жал, секојдневно сме изложени на лоши вести. Но, дали сте знаеле дека многу од она што се случува денес било проречено во Библијата? [Почекај да одговори.] Според Вас, кои од работите што се запишани овде се исполнуваат денес?

Стих: 2Ти 3:1-5

Понуда: Оваа брошура објаснува зошто лошата состојба во светот е знак дека наскоро ќе дојде подобро време. [Обработи го второто прашање од лекција 1.]

СМИСЛИ СВОЈА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

На темел на претходните примери, смисли своја презентација.