ИЗГЛЕД
Text
Image

Околу 200 години однапред, Јехова преку Исаија во детали објаснил како ќе биде освоен Вавилон.

44:27 — 45:2

  • Кир ќе биде тој што ќе го освои Вавилон

  • Градските порти ќе бидат оставени отворени

  • Реката Еуфрат, која била главен дел од одбранбениот систем на градот, ќе била пресушена