Тишри 455 пр.н.е.

8:1-18

  1. Најверојатно во оваа прилика, Неемија му кажал на народот да се собере за да му оддаде слава на вистинскиот Бог

  2. Уследила голема радост

  3. Семејните поглавари се собрале за да видат како можат уште поверно да го следат Божјиот закон

  4. Народот се подготвил да го прослави Празникот на сениците