Естира покажала извонредна вера и храброст бранејќи го својот народ

  • Ако некој дошол неповикан кај царот, можело да биде погубен. Естира не била повикана кај царот 30 дена.

  • Цар Ахасвер, за кој се смета дека бил Ксеркс I, бил насилен човек. Еднаш наредил некој човек да биде пресечен на половина и да биде изложен како предупредување за другите. Исто така, се разгневил кога царицата Астина одбила да го послуша, и ја тргнал од престолот.

  • Естира морала да открие дека е Еврејка и да го убеди царот дека бил изманипулиран од својот советник во кого имал доверба.