• Песна 106 и молитва

 • Воведни зборови (3 мин. или помалку)

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

 • Практични поуки од Неемија“: (10 мин.)

  • Не 13:4-9 — Чувај се од лошо друштво (w13 15/8 4, пас. 5-8)

  • Не 13:15-21 — Ставај ги духовните работи на прво место (w13 15/8 5-6, пас. 13-15)

  • Не 13:23-27 — Биди препознатлив како вистински христијанин (w13 15/8 6-7, пас. 16-18)

 • Најди духовни бисери: (8 мин.)

  • Не 12:31 — Зошто пееме теократски песни? (w06 1/2 11, пас. 7)

  • Не 13:31б — За што го молел Неемија Јехова? (w11 1/2 14, пас. 3-5)

  • Што учам за Јехова од материјалот за читање од Библијата за оваа седмица?

  • Кои мисли од материјалот за читање од Библијата за оваа седмица можам да ги применам во службата?

 • Читање на Библијата: Не 12:1-26 (4 мин. или помалку)

ДАЈ СЀ ОД СЕБЕ ВО СЛУЖБАТА

 • Прв разговор: (2 мин. или помалку) Понуди му ја поканата за Спомен-свеченоста на некој што не е многу заинтересиран.

 • Прв разговор: (4 мин. или помалку) Понуди му ги поканата за Спомен-свеченоста и Стражарска кула на некој што покажува искрен интерес. Постави темел за повторна посета.

 • Библиски курс: (6 мин. или помалку) Со помош на книгата Што учи Библијата, страници 206-208, објасни му на интересентот што е Спомен-свеченоста. Понуди му практична помош за да може да дојде.

ДА ЖИВЕЕМЕ КАКО ХРИСТИЈАНИ

 • Песна 5

 • Покани го секој од твоето подрачје на Спомен-свеченоста!“: (15 мин.) Дискусија. Објасни како собранието планира да го обработи подрачјето. Кога ќе се разгледува делот „Чекори што можеш да ги преземеш“, пушти го видеоклипот за Спомен-свеченоста. Поттикни ги сите да го дадат најдоброто во оваа акција и да се грижат за секој што ќе покаже интерес. Нека има и приказ.

 • Собраниско проучување на Библијата: ia погл. 9, пас. 14-24 и повторување на поглавјето (30 мин.)

 • Повторување и најава за следниот состанок (3 мин.)

 • Песна 147 и молитва