Како ова пророштво се исполнило на Израелците

  • Ниту додека се враќале од изгнанството во Вавилон ниту кога повторно се населиле во својата земја, немало потреба да се плашат од диви ѕверки и од непријатели (Езр 8:21, 22).

Како ова пророштво се исполнува во нашево време

  • Знаењето за Јехова им помогнало на многу луѓе да се променат. Некои што биле насилни станале мирољубиви. Благодарение на таквото знаење, Божјите слуги низ целиот свет можат да уживаат во вистински духовен рај.

Како ова пророштво ќе се исполни во иднина

  • Целата земја ќе стане рај во кој ќе владее мир и сигурност како што била првобитната намера на Бог. Нема да се плашиме од ниеден човек или животно.

Павле се променил како резултат на знаењето за Бог

  • Додека бил фарисеј, покажувал ѕверски особини (1Ти 1:13).

  • Тоа што добро го запознал Бог го променило од корен (Кол 3:8-10).