40:10, 14, 16

  • Стражарниците и високите столбови покажуваат дека Јехова има поставено високи мерила за своите слуги

  • Прашај се: „Како можам да се држам за Јеховините возвишени и праведни мерила?“