РАЗБУДЕТЕ СЕ!

Прашање: Што мислите, дали вреди да ги менуваме лошите навики со добри?

Стих: Про 7:8а

Понуда: Во ова списание се спомнати неколку библиски совети кои ни помагаат да сфатиме колку се корисни добрите навики.

РАЗБУДЕТЕ СЕ!

Прашање: Промените се неизбежен дел од животот. Што мислите, како може успешно да се справиме со нив?

Стих: Про 7:10

Понуда: [Покажи ја статијата на 10. страница.] Во оваа статија има неколку совети од Библијата што можат да ни помогнат полесно да се справиме со промените.

ЗАПОЗНАЈ ГО БОГ И ЖИВЕЈ ЗАСЕКОГАШ

Прашање: Секој човек има свое име. А што мислите, кое е името на Бог?

Стих: Пс 83:18

Понуда: Во оваа брошура се зборува за уште многу други работи што Библијата ни ги открива за Бог. [Посочи ги 6. и 7. страница.]

СМИСЛИ СВОЈА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

На темел на претходните примери, смисли своја презентација.