Во секое време, па и за време на конгресот, сакаме да покажеме дека нѐ води љубовта кон Бог и кон ближниот (Мт 22:37-39). Од 1. Коринќаните 13:4-8 учиме на што треба да нѐ поттикне љубовта: „Љубовта е долготрпелива и љубезна... не се однесува непристојно, не ја бара својата корист, не се раздразнува... Љубовта никогаш не престанува“. Додека го гледаш видеоклипот Потсетувања за конгресот, размисли како можеш да покажеш љубов кон другите за време на конгресот.

КАКО ЌЕ ПОКАЖЕМЕ ЉУБОВ...

  • кога чуваме место за седење?

  • кога треба да почне музичката програма?

  • таму каде што сме сместени во конгресниот град?

  • со тоа што ќе се пријавиме за доброволна служба?