ИЗГЛЕД
Text
Image

Советите што Елиу му ги дал на Јов многу се разликувале од советите на Елифаз, Вилдад и Софар — и според она што го кажал и според начинот на кој го кажал. Тој постапил како вистински пријател и покажал како треба да се дава совет.

ЗА ДА ДАДЕШ ДОБАР СОВЕТ:

ЕЛИУ ДАЛ ДОБАР ПРИМЕР

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • БИДИ СТРПЛИВ

 • СЛУШАЈ ВНИМАТЕЛНО

 • ПОКАЖИ ПОЧИТ

 
 • Елиу стрпливо чекал најпрво постарите да се доискажат, па потоа зборувал тој.

 • Бидејќи слушал внимателно, добил целосна слика за ситуацијата и можел да даде соодветен совет.

 • Му се обраќал на Јов по име и зборувал со него како со пријател.

 

33:6, 7, 32

 

 • БИДИ ПОНИЗЕН

 • БИДИ ПРИСТАПЛИВ

 • БИДИ СОЧУВСТВИТЕЛЕН

 
 • Елиу бил љубезен и понизно признал дека и тој има маани.

 • Сочувствувал со Јов.

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • БИДИ УРАМНОТЕЖЕН

 • БИДИ ЉУБЕЗЕН

 • ПОТПИРАЈ СЕ НА БОГ

 
 • Елиу љубезно му укажал на Јов дека не гледа реално на работите.

 • Елиу му помогнал на Јов да види дека не е најважно да се докаже дека е праведен.

 • Добрите совети од Елиу му помогнале на Јов да ги прифати советите од Јехова.