Начелата изнесени во филмот се многу корисни, но треба да се има на ум дека во светот има различни обичаи кога станува збор за романтичните врски.