Што те уверува тебе дека Бог го направил Исус Господар и Христос? Потсети се на некои цврсти докази.