Во светот се зборуваат околу 6.700 јазици. За да можат луѓето да ја чујат добрата вест од Библијата на својот јазик, потребно е да се преведува. Погледни го овој филм за да дознаеш како Јеховините сведоци ја преведуваат својата литература.