„Библијата е многу позната религиозна книга, но Кинезите воопшто не се запознаени со неа и сметаат дека не важи за нив“ (ЛИН, КИНА).

„Јас не можам да ги разберам светите книги на мојата религија, хиндуизмот, а камоли Библијата“ (АМИТ, ИНДИЈА).

„Ја почитувам Библијата како стара книга и знам дека е најраспространета. Но, никогаш не ми дошла в раце“ (ЈУМИКО, ЈАПОНИЈА).

Голем број луѓе во светот ја ценат Библијата. Сепак, имаат многу мало или речиси никакво познавање за неа. Ова особено е случај со милиони лица кои живеат во Азија, но и со многу луѓе кои живеат во земји каде што Библијата е лесно достапна.

Можеби ќе се прашаш: ‚Зошто треба да се интересирам за Библијата?‘ Тоа што ќе ја разбереш содржината на оваа света книга ќе ти помогне:

  • да чувствуваш задоволство и радост

  • да се справиш со семејните проблеми

  • да излезеш на крај со грижите

  • да имаш подобри односи со другите

  • мудро да ги користиш парите

Да ја земеме за пример Јошико од Јапонија. Таа сакала да дознае каква книга е Библијата, па затоа решила да ја прочита. Каков бил резултатот? Јошико вели: „Библијата ми помогна да имам смисла во животот и ми влеа надеж за иднината. Веќе не чувствувам емоционална празнина“. И Амит, кој беше спомнат претходно, одлучил да ја проучува Библијата. Тој вели: „Бев воодушевен од она што го прочитав во Библијата. Таа содржи практични совети за сите луѓе“.

Библијата имала силно влијание врз животот на милиони луѓе. Зошто не ја прочиташ и ти за да видиш каква корист може да имаш од неа?