ИЗГЛЕД
Text
Image

(Ефешаните 4:3)

 1. 1. Бог во својто трло нѐ збрал.

  Ко што ветил, благослов дал.

  Единство и слога и мир

  тој нам ни подарил.

  Животот во слога —

  колку убав е!

  Работа ни претстои нам.

  Бог за водач Синот го дал.

  Послушно низ целиот свет

  соработуваме.

 2. 2. Кога сложни, љубезни сме,

  мирот цвета, убаво е,

  братска љубов еден кон друг

  сите чувствуваме.

  Мирот душа крепи,

  носи спокојство.

  Сѐ дур’ Бог е пријател наш,

  љубов ќе нѐ сплотува нас.

  Вечно да му служиме в мир

  и обединети.