„Сакај го Јехова, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа и со сета своја сила. И овие зборови што ти ги заповедам денес нека ти се врежат во срцето. Всадувај ги во своите деца и зборувај им за нив кога седиш во својата куќа и кога одиш по пат, кога легнуваш и кога стануваш“ (5. МОЈСЕЕВА 6:5-7)