Од сите особини што ги има Јехова, најистакната и најпривлечна е љубовта. Откако подобро ќе се запознаеме со оваа прекрасна особина, ќе сфатиме зошто Библијата вели дека „Бог е љубов“ (1. Јованово 4:8).