Префрли се на текстот

Дали Библијата дозволува развод?

Дали Библијата дозволува развод?

Што вели Библијата:

 Да, Библијата дозволува развод. Меѓутоа, Исус навел само една оправдана причина за да му се стави крај на еден брак. Тој рекол: „Секој што ќе се разведе од својата жена, освен поради блуд [полови односи надвор од бракот], и ќе се ожени со друга, прави прељуба“ (Матеј 19:9).

 Бог мрази развод добиен на подмолен начин. Оној што лекомислено ќе го остави својот брачен другар, особено со мотив да се земе со некој друг, ќе поднесе сметка пред Бог (Малахија 2:13-16; Марко 10:9).