Овој работен лист се темели на поглавје 1 од книгата Што навистина учи Библијата?

Дознај како гледа Бог на лошите работи што ни се случуваат.