Овој работен лист се темели на 14. поглавје од книгата Што навистина учи Библијата?

Кој е клучот за среќен брак? Како може советите од Библијата да им помогнат на брачните другари?