Овој работен лист се темели на поглавје 5 од книгата Што навистина учи Библијата?

Дознај какви благослови ни носи откупнината и како можеме да покажеме ценење за неа.