Овој работен лист се темели на поглавје 6 од книгата Што навистина учи Библијата?

Дознај што вели Библијата за тоа што се случува со мртвите.