Префрли се на текстот

Еволуција или создавање?

Вистината за создавањето

Дали библискиот извештај за создавањето е во склад со научните факти?

Дали Бог користел еволуција за да ги создаде разните облици на живот?

Библијата не е во судир со научните сознанија според кои во рамките на еден вид може да настанат варијации.

Што вели Библијата за создавањето?

Библијата ги опишува шесте „дена“ во кои Бог го создал животот. Дали станува збор за денови од по 24 часа?

Млади зборуваат за нивната вера во Бог

Во овој видеоклип, кој трае околу три минути, некои тинејџери објаснуваат што ги уверило нив дека постои Творец.

Жива планета

Одредени карактеристики на Земјата се пресудни за да може да има живот на неа. Дали тие карактеристики се резултат на чиста случајност или се дело на мудар Творец?

Чудесниот елемент

Ниту еден друг хемиски елемент не е понеопходен за живот од него. За кој елемент станува збор и што го прави толку посебен?

Нашите клетки — жива библиотека!

Што би можело да ги наведе реномираните научници да престанат да веруваат во еволуција?

Создавање или еволуција? — Прв дел: Зошто да верувам во Бог?

Сакаш ли да дознаеш како можеш со уште поголема увереност да објасниш зошто веруваш во Бог? Прочитај некои предлози.

Создавање или еволуција? — Трет дел: Зошто да верувам дека Бог го создал животот?

Дали за да веруваш во Творец треба да ја отфрлиш науката?

Треба ли да верувам во еволуција?

Кое објаснување е најлогично?

Што вели Библијата за еволуцијата?

Дали библискиот извештај за создавањето е во спротивност со науката?

Што ни открива Библијата за диносаурусите?

Дали тоа е во склад со науката?