Префрли се на текстот

Библијата — научно точна

Дали Библијата е книга од Бог?

Ако Библијата навистина е книга од Бог, тогаш би требало да се разликува од сите други книги.

Дали Библијата е во склад со науката?

Има ли во Библијата работи што се косат со науката?

Дали Библијата е застарена или, пак, е пред своето време?

Иако не е научна книга, Библијата содржи изјави кои науката ги потврдила со векови подоцна.

Науката и твојот живот

Има ли научни докази дека Бог не постои?

Игназ Семелвеис

Секое семејство денес треба да му биде благодарно на овој човек. Зошто?

Прошетка низ историјата — Галилео

Во 1992 год., папата Јован Павле II дал една интересна изјава во врска со тоа што Католичката црква му го направила на Галилео.

Прошетка низ историјата — Аристотел

Идеите на овој филозоф од старо време извршиле силно влијание врз учењата на христијанскиот свет.

Божјите закони за хигиената биле пред своето време

Израелците што живееле во старо време имале многу користи затоа што се држеле за Божјите високи мерила за хигиената.