Обој ја сликата со ангелот кој го зајакнува Гедеон.