Пеј ја оваа песна и забележи колку се сакаат Божјите слуги низ целиот свет.