Прочитај го овој стрип на електронски уред или отпечати го. Дознај како овие двајца браќа научиле мирно да ги решаваат несогласувањата.