деца

БИДИ ПРИЈАТЕЛ СО ЈЕХОВА

ПРИКАЖИ ГИ СИТЕ

Кој треба да ми биде пријател?

Јехова сака да имаш пријатели, но како да избереш добри пријатели?

БИДИ ПРИЈАТЕЛ СО ЈЕХОВА

ПРИКАЖИ ГИ СИТЕ

Не се откажувај

Како се чувствуваш кога луѓето не сакаат да ја слушаат добрата вест? Дознај што ќе направат Кире и Софија.