НАШИОТ ЖИВОТ И СЛУЖБА — РАБОТНИ ЛИСТОВИ ноември – декември 2022

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

„Нашите се побројни од нивните“

ДА ЖИВЕЕМЕ КАКО ХРИСТИЈАНИ

Биди дарежлив

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Тој бил храбар, решителен и ревносен

ДА ЖИВЕЕМЕ КАКО ХРИСТИЈАНИ

Што ќе ни помогне да не одложуваме

ДАЈ СЀ ОД СЕБЕ ВО СЛУЖБАТА

Предлози за разговор