НАШИОТ ЖИВОТ И СЛУЖБА — РАБОТНИ ЛИСТОВИ март – април 2023

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Татковски совет за својот син

ДА ЖИВЕЕМЕ КАКО ХРИСТИЈАНИ

„Чувај си го срцето“

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Таа ја ценела мудроста

ДАЈ СЀ ОД СЕБЕ ВО СЛУЖБАТА

Предлози за разговор