Воведи за служба

Видеоклипови за почнување разговор за Библијата.

Дали животот е Божје дело? — вовед

Ако знаеме како сме настанале, тоа може да ни помогне да дознаеме и зошто сме тука.

Твоето семејство може да биде среќно — вовед

Бракот и семејствата се изложени на голем притисок. Но, Библијата дава совети како семејствата да бидат среќни.

Сакате ли добра вест?

Библијата дава добра вест за нешто подобро (Исаија 52:7). Оваа добра вест ќе ти помогне да имаш среќно семејство, вистински пријатели и внатрешен мир.

Каква надеж има за мртвите?

Библијата дава ветување дека повторно ќе ги видиме нашите блиски кои починале, и тоа овде, на Земјата.

Кои се Јеховините сведоци?

Многу луѓе се прашуваат кои се Јеховините сведоци. Овој видеоклип ќе ти помогне да дознаеш нешто повеќе за нас.