СТРАЖАРСКА КУЛА февруари 2009

ТАЈНИ НА СЕМЕЈНАТА СРЕЌА

Воспитување на децата

Несогласувањата околу воспитувањето на децата може да имаат негативно влијание во семејството. Дознај што можете да направите како родители.

Срдечно си поканет

Секој е добредојден. Состаноците се отворени за јавност. Дознај зошто се собираме и како изгледаат нашите состаноци.