СТРАЖАРСКА КУЛА — ИЗДАНИЕ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ септември 2022

Во овој број се наоѓаат статиите што ќе се проучуваат од 7 ноември до 4 декември 2022.

СТАТИЈА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ 38

Биди достоен за доверба

Прашања од читателите

Кои луѓе ќе воскреснат на Земјата и какво воскресение ќе добијат?

Прашања од читателите

На што мислел апостол Павле кога за себеси рекол дека се родил предвреме? (1. Коринќаните 15:8).

ЖИВОТНА ПРИКАЗНА

Уживам да учам за Јехова и да ги поучувам другите за него

Животна приказна: Леон Вивер.