СТРАЖАРСКА КУЛА — ИЗДАНИЕ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ февруари 2023

Во овој број се наоѓаат статиите што ќе се проучуваат од 3 до 30 април 2023.

СТАТИЈА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ 8

„Бидете трезвени, бдејте!“

ЖИВОТНА ПРИКАЗНА

Гледав како Јехова ги благословува своите верни слуги

Животна приказна: Роберт Ландис.

Љубов на дело

Јомара со нејзините двајца браќа. Сите тројца се слепи и порано не знаеле да читаат на Брајово писмо, но со помош на поддршката и љубовта од собранието напредуваат во духовен поглед.